Meer winst voor niet-financiële bedrijven

By | 21 september 2018

Op basis van nieuwe cijfers meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) dat niet-financiële bedrijven in het tweede kwartaal van 2018 meer brutowinst hebben gemaakt. Ten aanzien van hetzelfde kwartaal in 2017 is dit 5,8 miljard meer. Dit is de hoogst behaalde bedrag aan winst in het tweede kwartaal ooit gemeten, deze metingen worden verricht sinds 1999. Doorgaan is de winst in de tweede kwartalen iets lager dan andere kwartalen. De winst ten aanzien van voorgaande jaren komt voornamelijk doordat dividenden en ingehouden winsten fors stegen. Het gaat hierbij voornamelijk om winst van buitenlandse dochteronderneming. Doordat er meer winst komt van bedrijven, hebben zij meer geld om te investeren in hun bedrijf. Denk hierbij aan het investeren in nieuwe ontwikkelingen en technologieën.

Brutowinst
Brutowinst is gelijk aan de operationele winst, hierbij komt nog het inkomen uit vermogen. Betaalde rente en betalingen aan de overheid zijn hier niet in mee gerekend. Wanneer dit wel mee wordt gerekend is dit de nettowinst.

Niet-financiële bedrijven
Dit zijn bedrijven die goederen of diensten produceren die niet-verhandelbaar en niet-financieel zijn. Dit zijn onder andere instellingen zonder winstoogmerk, maar ook vennootschappen of coöperatieve verenigingen. Ook instellingen die geheel of gedeeltelijk een eigendom zijn van overheidsinstanties vallen hieronder. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Nederlandse Spoorwegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *